ORO Olive Oil


replica watch| swiss replica watches| replica watches| rolex replica| replica watches uk|

Yaşamımızda Zeytinyağı

Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı, tarih boyunca doğan birçok uygarlığın temelini teşkil etmiştir. Birçok araştırmacının ortak fikri, zeytinin anavatanının Anadolu olduğu, zeytin ağacının Güneydoğu Anadolu'dan yayılarak Ege Adaları üzerinden bütün Akdeniz bölgesine ulaştığıdır.

Zeytin yetiştiriciliğinin insanoğlunun var olması ile beraber başladığı kabul edilmektedir. Zeytinin insanlık tarihindeki önemi bütün kutsal kitaplarda, yaratılış ve yerleşim destanlarında anlatılmaktadır. Tarih boyunca, zeytin ağacına verilen değeri anlamak için, insanoğlunun ona umut, barış, zafer gibi anlamlar yüklediğini, hatta kimi toplumlarda ağacın ve meyvesinin kutsal sayıldığını bilmek yeterlidir. Yaşadığımız modern çağda ise, altın sıvı zeytin yağı yeni bir statü kazanmıştır: Sağlık ve lezzet ve saflık..

Cennette iki tane ağaç olduğuna inanılır. Bir tanesi İncir Ağacıdır, Gerçeği temsil eder. Diğeri ise Hayatı temsil eden Zeytin Ağacı . Bundan kim şüphe edebilir?